Personal

Mickael

Mickael Brunberg
VD
Växel 0521-25 50 25
Direkt 0521-74 03 01
Mobil 070-255 02 54
mickael@brunbergsbygg.se

Annica

Annica Andersson
Ekonomiansvarig
Växel 0521-25 50 25
Direkt 0521-74 03 08

annica@brunbergsbygg.se


Dan

Dan Johansson
Kalkyl/Inköp
Växel 0521-25 50 25
Direkt 0521-74 03 02
Mobil 070-399 06 59
dan@brunbergsbygg.se


Niklas

Niklas Brunberg
Projektledare
Växel 0521-25 50 25
Direkt 0521-74 03 04
Mobil 070-586 51 76
niklas@brunbergsbygg.se

Peter

Peter Karlsson
Projektledare
Växel 0521-25 50 25
Direkt 0521-74 03 05
Mobil 070-586 51 70
peter@brunbergsbygg.se

Mikael

Mikael Qvarnström
Projektledare
Växel 0521-25 50 25

Mobil 070-586 51 69
mikael.qvarnstrom@brunbergsbygg.se


Magnus

Magnus Brunberg
Arbetsledare
Växel 0521-25 50 25
Direkt 0521-74 03 06
Mobil 070-586 51 80
magnus@brunbergsbygg.se

Christer

Christer Brunberg
Arbetsledare
Växel 0521-25 50 25

Mobil 070-586 51 72
christer@brunbergsbygg.se

Peter B

Peter Brunberg
Arbetsledare
Växel 0521-25 50 25

Mobil 070-586 51 74
peter.brunberg@brunbergsbygg.se

Henrik

Henrik Ingerhed
Arbetsledare
Växel 0521-25 50 25

Mobil 070-529 20 75
henrik@brunbergsbygg.se

Personalbild Brunbergs bygg