Kvalitetsmål

Med våra uppställda kvalitetsmål som grund arbetar vi alltjämt på att bevara dessa, men också att finna nya utmaningar och trevliga kunder.

Våra kvalitetsmål är följande:

  • Att i anbud erbjuda rätt kvalitet, så kostnader för produktion under hela dess livslängd blir så låg som möjligt.
  • Att stödja, rådge och informera såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Att driva arbetsplatsen med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
  • Att utlova tider för färdigställande.
  • Att överlämna en produkt som är komplett och felfri.
  • Att göra var beställare och projekt till bra referenser.

Skottkärra