Brunbergs kräver skärpning i byggbranschen!

Svarta löner. Osund konkurrens. Utländsk arbetskraft som exploateras. Brister i miljö- och säkerhetsregler på arbetsplatserna. Skattefusk, bestickningar, mutor och rotskandaler. Dagligen ser vi exempel på och en beskrivning av byggbranschen som en av de mest oseriösa branscherna i Sverige. Frågan man ställer sig är varför det är så här och hur kan man förändra branschen och dess kultur?

Jag har varit i byggbranschen i över 30 år och tror mig ha en bred erfarenhet av hur branschen ser ut och fungerar och jag skäms över det jag ser. Det är en kultur som vuxit fram under lång tid och trots att media under de senaste åren avslöjat skandal på skandal är förändrings-benägenheten förvånansvärt låg. Så länge jag har drivit byggföretag, och så långt tillbaka jag kan minnas, har jag alltid försökt vara noga med att göra rätt och undvikit och sagt nej till affärer som varit oseriösa, trots att detta medfört att vi förlorat både upphandlingar och andra stora affärer. Jag har ibland fått kritik för att vara för fyrkantig, men jag har varit, och är, övertygad om att det här på det här sättet branschen blir sundare och vi på vårt företag kan bygga en ansvarstagande företagskultur och ett starkt varumärke.

För fem år sedan påbörjade jag en resa i Brunbergs Bygg för att ytterligare stärka arbetet mot fusk och brottslighet, samt att vi än mer uttalat, aktivt och metodiskt började arbeta för att säkra en ren verksamhet. För två år sedan bestämde jag mig för att göra detta arbete mer än mer tydligt och det är med stolthet som vi idag kan presentera vår policy som vi kallar Fair Play. Detta är en slags modell som vi noga jobbat igenom i vår verksamhet och genom att presentera och implementera denna vill vi markera, internt och externt, att vi är ett schysst och seriöst byggföretag.

Modellen är indelad i fyra områden och dessa är:

  • Seriösa affärsrelationer
  • Öppen och transparent samverkan
  • Motverka mutor och korruption
  • Främja mångfald och jämlikhet

Med dessa fyra grundpelare som stöd har vi en bra grund att stå på när vi ska nå målsättningen om att Brunbergs Bygg ska vara det ledande byggföretaget när det gäller kompetens och utveckling. Detta genom att ha långsiktiga, ärliga och hållbara relationer med våra olika intressenter, samt att etik och moral ska vara en självklar och naturlig del av företagskulturen.


Mickael Brunberg, VD

Fair Play-policy (PDF)