Fair play

Brunbergs kräver
skärpning i byggbranschen!

Svarta löner. Osund konkurrens. Utländsk arbetskraft som exploateras. Brister i miljö- och säkerhetsregler på arbetsplatserna. Skattefusk, bestickningar, mutor och rotskandaler. Dagligen ser vi exempel på och en beskrivning av bygg-branschen som en av de mest oseriösa branscherna i Sverige. Frågan man ställer sig är varför det är så här och hur kan man förändra branschen och dess kultur?

Läs hela Mickaels uttalande