Vi är ett byggföretag i Trestadsområdet..

..med mångårig erfarenhet i branschen, med resurser att ta hand om allt från den lilla renoveringen till den stora nybyggnationen. Kontakta oss gärna för en offert!

Brunbergs Bygg startades i slutet av 1980-talet och har sedan dess expanderat successivt, detta trots att byggbranschen haft många krisartade år under 1990-talet. Att vi klarat oss så bra under den svåra tiden beror mycket på vår sammansättning av duktig och erfaren personal.

I vår personalstyrka ingår nämligen ett stort antal olika yrkeskategorier. Det gör att vi alltid haft goda förutsättningar att uppfylla kraven hos kunder med många och skiftande behov. Idag uppgår vår personalstyrka till 40 anställda.

Brunbergs kräver
skärpning i byggbranschen!

Svarta löner. Osund konkurrens. Utländsk arbetskraft som exploateras. Brister i miljö- och säkerhetsregler på arbetsplatserna. Skattefusk, bestickningar, mutor och rotskandaler. Dagligen ser vi exempel på och en beskrivning av bygg-branschen som en av de mest oseriösa branscherna i Sverige. Frågan man ställer sig är varför det är så här och hur kan man förändra branschen och dess kultur?

Läs hela Mickaels uttalande

Kvarteret Kråkan

Visa

Uterum & Altaner

Visa

Kyrkrenoveringar

Visa

Gullmarsstrand konferens

Visa

Byggservice

Visa